સ્વામી શ્રી નિર્દોષાનંદજી માનવસેવા ટ્રસ્ટ હોસ્પિટલ આયોજિત ત્રિ-સહસ્ત્રદિન માનવસેવા મહાયજ્ઞ અને ગુરુકૃપા અન્નક્ષેત્રનું ખાતમુહુર્ત તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ ગુરૂવાર Back