દિવાળી વેકેશન તા.01/11/2021ને સોમવાર થી તા. 09/11/2021 ને મંગળવાર સુધી રજા હોવાથી હોસ્પિટલ નવ દિવસ બંધ રહેશે.

10
Oct
2021
Sun

🏥સ્વામી શ્રી નિર્દોષાનંદજી માનવસેવા હોસ્પિટલ – ટીંબી🏥
તા.ઉમરાળા જિ. ભાવનગર

તા.01/11/2021ને સોમવાર થી તા. 09/11/2021 ને મંગળવાર સુધી દિવાળી વેકેશનની રજા હોવાથી હોસ્પિટલ નવ દિવસ બંધ રહેશે.

નોંધ :-
1⃣ ઈમરજન્સી અને પ્રસુતિ વિભાગ જ શરૂ રહેશે.

આ મેસેજ તેમજ હોસ્પિટલમાં આવનાર દરેક જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓને મોકલશો. 🙏

📲હોસ્પિટલ સંપર્ક
ફોન નં. (02843) 242044/ 242444
મો. 8758234744/8156099953